Obec je proslavena rodinnou pálenicí p. Krutila, která je v provozu nepřetržitě již od roku 1916.

Hledat firmy v obci Lipová
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Lipová 2 firmy

OBEC Lipová - Lipová č. 17Fotografie u firmy

KOSOVCI - Lipová č. 22

Historie obce Lipová celá historie

Obec Lipová nebyla nikdy významnou obcí, bylo to sídliště lidu zemědělského na feudální půdě, podél silnice z Bystřice do Přerova při řece Bystřičce.

Také je pravděpodobné, že obyvatelé zaniklých obcí Karlov a Končany se přemístili do této obce.

KARLOV zanikl v době od roku 1420 do roku 1500. Byly to doby husitských válek a také obsazení Moravy uherským králem Matyášem, přátelé i nepřátelé ničili zemi, nešetřili životů. Po husických válkách moc feudálů se posílila a poddanství selského lidu bylo utuženo. To byli asi příčiny vylidnění obce, která byla snad i spálena bojujícími vojsky.

Obec KONČANY zanikla bez pozůstatků a bez určení doby zániku.

Dle dokladů listinných byl domovní stav v obci tento:

1675 dle lánských rejstříků,domy nečíslovány..............32 domů

1755 dle lokální visitace vrchnosti.............................43 domů

1789 dle pozemkového katastru vrchnosti...................47 domů

1820 dle soupisu domů pro domovní daň.................... .57 domů

1835 dle Topografie Řehoře Wolného......................... 58 domů

1910 dle školní kroniky.............................................75 domů

1930 dle školní kroniky.............................................91 domů

1967 dle pozemkových knih.....................................111 domů

Úměrně tomuto domovnímu stavu přibývalo i obyvatel obce, s vyjímkou od roku 1930 do roku 1947, kdy ubylo 43 osob v důsledku

války a poválečné doby.

Počet obyvatel v roce 1835........................................338 osob

Počet obyvatel v roce 1930........................................440 osob

Počet obyvatel v roce 1947........................................397 osob

Průměrný lidský věk v roce 1900................................44 let

Průměrný lidský věk v roce 1940................................58 let

Převzato z publikace 600 let obcí Lipová-Křtomil

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.