Město Králův Dvůr se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji, v těsné blízkosti města Berouna, na řece Litavce. Žije zde přibližně 10 tisíc obyvatel.

Hledat firmy v obci Králův Dvůr
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Králův Dvůr celá historie

První písemná zmínka o Počaplech (část dnešního Králova Dvora) pochází z roku 1302, první zmínka o Králově Dvoře pochází z roku 1394, kdy zde byl panskou jednotou zajat král Václav IV. V polovině ve 13. století si tu nechal pravděpodobně král Václav I. vystavět středověký dvůr, který v roce 1585 přestavěli na renesanční zámek Lobkovicové, kteří jej v druhé polovině 16. století jeden čas vlastnili. Obec se stala centrem králodvorského komorního (zemského) panství a zůstala jím až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848. V roce 1850 došlo ke sloučení čtyř obcí, Králova Dvora, Popovic, Karlovy Hutě a Křížatek, do jediné politické obce pod názvem Králův Dvůr. Obec byla samostatná až do roku 1980, kdy se stala součástí aglomerace Beroun - Králův Dvůr. Osamostatnila se opět po volbách v listopadu 1990.

Králodvorský velkostatek roku 1860 koupili Fürstenberkové. V této době začala v Králově Dvoře velká urbanistická výstavba související s rozšiřováním železáren v Karlově Huti. V devadesátých letech 19. století vyrostla dělnická kolonie činžovních domů na Výšinách. Nacházely se tu nejen dělnické činžovní domy, ale i přepychové vily úředníků a ředitelů včetně závodního hotelu. Budova radnice pochází z roku 1907. Velký rozvoj obec zaznamenala v období první republiky, který se také odrazil ve zvýšené stavební činnosti, např. roku 1920 zde vznikla dělnická kolonie u Dibeřského potoka podle projektu známého arch. J. Kotěry. V roce 1930 získal Králův Dvůr titul městyse (městečka). K dalšímu urbanistickému rozvoji obce došlo po druhé světové válce. V padesátých letech tu vyrostlo sídliště rodinných domků Pod Hájem a nová škola (1. základní), v sedmdesátých letech pak panelová sídliště Pod Hájem a Nad Stadionem. Velký zásah do života Králova Dvora přinesla výstavba dálnice D 5 spojující Prahu s Plzní. Prochází od roku 1988 přímo středem obce. Velmi často také ovlivňovala život v Králově Dvoře řeka. Obec leží na řece Litavce, která mnohokrát přinesla zdejší krajině katastrofální povodně, největší v roce 1872, zatím poslední v roce 2002. V současnosti dává další možnosti rozvoje města schválený územní plán.

Vzhledem k tomu, že vedením dálnice D 5 přes obec a oddělením průmyslového a administrativního centra od obytné zástavby ztratil Králův Dvůr přirozené centrum, byl navržen velkorysý projekt nového centra s náměstím v úseku mezi křižovatkou Na Knížecí a sportovním stadionem. Pro tak náročné dílo se v současné době hledají investoři a tak teprve další vývoj ukáže reálnost tohoto záměru.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.