Hledat firmy v obci Hlučín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Hlučín celá historie

Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. kolem roku 1256 a v roce 1303 náleželo k hradu Landeku, držela ho knížata opavská. Od roku 1521 přešlo město na vévody z Opolí a v roce 1694 bylo zbaveno poddanství a stalo se ochranným městem. Hlučín také několikrát vyhořel. Zmínka o největších požárech je z let 1616, 1634 a 1761. Od roku 1742 bylo město i celé panství postoupeno Prusku a od roku 1845 patřilo hlučínské panství Rotschildům. Po připojení k ČSR se Hlučín stal do roku 1960 okresním městem. Součástí Hlučína se v roce 1960 staly Darkovičky, v roce 1973 Kozmice, v roce 1975 Vřesina a Bobrovníky, v roce 1976 Dobroslavice, v roce 1979 Darkovice a Děhylov a v roce 1985 Hať. Nyní jsou městskými částmi pouze Bobrovníky a Darkovičky. Od roku 2003 je Hlučín obcí s rozšířenou působností. Jeho správní obvod zahrnuje 15 obcí.

Historie částí Hlučína:

Při založení města byly v nejbližším okolí pojmenovány lokality pomístními názvy a tak vznikaly i názvy jako Rovniny, Jasénky, Malánky.

O Rovninách se už hovoří ve starší době a první písemná zpráva je z roku 1784. Na Rovninách vznikla vlastně první cihelna města a to v roce 1801 a v roce 1813 pro nedostatek hlíny cihelna skončila svou činnost. Na těchto místech se začaly budovat rodinné domky s názvem, který trvá doposud - kolonie Cihelna. S výstavbou se pokračovalo dále ve směru na Vrablovec a toto jsou Staré Rovniny. V lokalitě Staré Rovniny budovali své rodinné domky havíři, kteří pracovali na šachtách v Petřkovicích - Oskar a Anselm. Tato kolonie byla zrušena v roce 1975 a od té doby jsou Rovniny jako ulice města. V sedmdesátých a osmdesátých letech probíhala dále výstavba nového sídliště a tak vznikly Nové Rovniny.

Jasénky byla oddělená část města, které se nacházela v údolí, kde protéká potok Jasénka, lidově Brudek. Na tomto potoku byly vybudovány rybníky, které poháněly pomocí vodního kola tři mlýny. První Mušálkův mlýn ukončil svou činnost po roce 1945. O druhém Špitální mlýnu se vypráví, že byl vybudován před 700 lety a první písemná zmínka je z roku 1509, kdy je uváděn jako špitální mlýn neboť byl v majetku špitálu. Tento mlýn v době 30-tileté války vyhořel. Byl vybudován znovu a s mletím obilí skončil tento mlýn až po 2.světové válce v roce 1947. Třetí mlýn Musiolův, název podle posledního majitele, skončil svou činnost v roce 1884 a to z důvodu, že byl tento mlýn několikrát po sobě podpálen. Dle ústního podání byla tato lokalita pojmenována podle toho, že tam byly vysázeny jasany, méně pravděpodobně podle potoka Jasénka. První zmínka v matričních knihách je z roku 1720. Osada Jasénky zanikla v roce 1980 a je dodnes jen ulicí města Hlučína.

Malánky, rovněž oddělená část města, která v pozdějších letech stavebně splynula s obcí Bobrovníky, úředně patřila a patří pod Hlučín. V roce 1980 zanikla zrušením názvu jako osada a dnes je ulicí města Hlučín.

Březiny je část města mezi Jasénkami a Malánkami, pojmenována podle tamního lesa. Zde je vybudován nově vzniklý městský hřbitov. (viz článek)

Bobrovníky byly založeny jako samostatná obec a první zmínka o této obci je z roku 1377. Dle ústního podání bylo založení této obce započato postavením hájenky a okolo domků těch, kteří chovali bobry na řece Opavici (Opava). Z toho byl odvozen i název obce Bobrovníky. Je to vlastně nejvyšší bod na Hlučínsku a to kopcem zvaným Hřib, výška 321 metrů. na tomto kopci bylo místo zvaný Parizol, ze kterého byl krásný rozhled do širokého okolí. Dle pověsti se z tohoto místa dívala Marie Terezie na území, které prohrála ve válce s pruským králem Bedřichem Velikým v roce 1742, kdy celý kraj po tomto roce připadl Prusku. V sedmdesátých letech došlo k integraci obce k městu Hlučínu, v té době měly Bobrovníky 1050 obyvatel, a toto spojení s Hlučínem trvá doposud.

V roce 1618 osm sedláků i s fojtem, 2 zahradníci, 25 koní v obci, 59 ks rohatého dobytka, 96 ovcí a obdělávali v té době 21ha a 12a polí. Rok 1783 7 sedláků, 3 zahradníci a obec měla 63 obyvatel. V roce 1848 má obec 38 domků a 1 svobodnou rychtu a 205 obyvatel a v roce 1861 251 obyvatel. PV době prvního sčítání lidu v roce 1921 mělo 552 obyvatel.

Založení města Hlučína:

Nejstarší dějiny města je třeba hledat na listinách o hradu Landeku, neboť naše město v těchto nejstarších dobách k tomuto hradu náleželo. Předpokládá se, že zakládací listinu vydal český král Přemysl Otakar II. K založení města Hlučína došlo pravděpodobně v roce 1256, kdy český král přijel na Opavsko aby se zúčastnil v Opavě obecního sněmu, na kterém se mino jiné též řešily pohraniční spory mezi Moravou a knížectvím opolským. Spory o rozsáhlé lesy a vesnice jež existovaly mnoho let, a proto se hledaly cesty, jek vyřešit tento pohraniční spor mírovou cestou. Král se zdržel na Opavsku v měsíci červnu a červenci roku 1256 a této královy přítomnosti bylo jistě využito k vydání zakládací listiny města. Protože tato listina se nedochovala, nemůžeme říci o jeho založení nic bližšího.

Nejstarší dochovaná listina je z 28. ledna 1303, která jasně dává najevo že Hlučín je městem, že má svého fojta, právo vlastní a řemeslníky. V této listině landecký pán, pán našeho města Siegfrid (Žibřid) Baruch potvrzuje městu vlastnictví pastvin při řece Opavici, zvaných "Granysyna = Hraničina", které již dříve král Přemysl Otakar II. městu daroval.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.