Hledat firmy v obci Suchdol
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Suchdol 7 firem

ČESKÁ POŠTA Suchdol u Prostějova - Jednov č. 72, Suchdol

OBEC Suchdol - Jednov č. 38, Suchdol

POTRAVINY CBA Suchdol - Suchdol č. 91

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Suchdol u Prostějova - Jednov č. 16, Suchdol

OREL JEDNOTA Suchdol u Prostějova - Jednov č. 10, Suchdol

COOP Jednov - Jednov č. 8, Suchdol

BEVRU spol. s r.o. - Suchdol č. 59

Historie obce Suchdol celá historie

V historických pramenech se Suchdol připomíná v roce 1379 na panství Konickém. Toho roku dal Sulík z Konice vepsat do zemských desek Suchdol s Dešnou a jinými vesnicemi bratřím Štěpánu a Ježku Kropáčovi z Holštejna. Jmenovaní odstoupili roku 1389 Suchdol s Hluchovem a Stražiskem Stiborovi z Cimburka a Tovačova. Roku 1579 prodal Václav Laškovský ze Švábenic Suchdol Václavu Henigarovi na Vilémově a roku 1596 Joachim Bítovský ze Slavíkovic odprodal Suchdol Jakubu Jalůvkovi z Melovic a jeho manželce Elišce.

Roku 1630 intabulovala Suchdol paní Šmerhovská z Lidkovic, rozená Jalůvková z Melovic Janu Podstatskému z Prusinovic. Roku 1635 byl statek suchdolský odprodán k panství ptenskému Antonínu Miniattimu. Roku 1679 koupil statky Ptení a Suchdol Václav Bernard Bartodějský z Bartoděj a jeho syn Ignác prodal roku 1683 statek Janu Miniattimu. Z tohoto rodu přešel roku 1746 statek suchdolský a ptenský do majetku rodiny Hetzerové z Aurachu a roku 1757 klášteru sv. Kláry v Olomouci. po zrušení kláštera roku 1782 náleželo panství Náboženskému fondu. Roku 1878 se dostal statek suchdolský do majetku Liechtensteinům.

Na staré pečeti měl Suchdol obraz starozákonného světce Jana Křtitele. Lidová tradice vyprávěla, že zde u pramene v Suchém dole křtili slovanští apoštolové Cyril a Metoděj, když tudy procházeli z Velehradu cestou do Čech.

Od roku 1911 byl Suchdol přiškolen do Jednova. Škola byla v Suchdole postavena roku 1911. Poštovní úřad byl zřízen již roku 1892.

Budova rolnické záložny v Suchdole byla postavena roku 1931. Rolnická záložna byla založena již roku 1872 jako svépomocný peněžní ústav, aby umožnila chudému místnímu obyvatelstvu levný úvěr a nabádala ke spořivosti.

Obec byla osvobozena 9. května 1945 bez boje a bez lidských obětí.

Novodobé dějiny poznamenala specificky období druhé světové války a čtyřicetiletého „budování socialismu“, která změnila zvláště architektonickou tvář vesnice, ze které se vytrácí charakteristický venkovský architektonický detail a tradiční tvarosloví.

Místní části obce Suchdolu jsou Jednov a Labutice, Klárky se staly součástí Suchdola.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.