Název pro obec Rokytno pochází ze starodávného označení pro vrbu - rokytu. Vrboví bylo tehdy hojně rozšířeno v mokřinách a na březích potoků. V okolí Rokytna bylo učiněno mnoho významných nálezů z doby kamenné, železné i bronzové.

Hledat firmy v obci Rokytno
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Rokytno 19 firem

KOMINICTVÍ A KAMNÁŘSTVÍ KÖHLER - Bohumileč č. 14, Rokytnoweb

SLIDE WOOD s.r.o. - Rokytno č. 224web

TMV 05 s.r.o. - Rokytno č. 173

ZŠ A MŠ Rokytno - Rokytno č. 73Fotografie u firmy

OBEC Rokytno - Rokytno č. 21Fotografie u firmy

ROSTLINNÁ VÝROBA ROKYTNO - Rokytno č. 163

AGROINTER, spol. s r.o. - Rokytno č. 168

LORENC SPEDITION - areá Fuel, Rokytno

VEKA MODEL - Bohumileč č. 15, Rokytno

PRECIOZ-SOFT s.r.o. - Rokytno č. 161

TRASOŇ JAKUB - Rokytno č. 172

MENCLÍK LADISLAV-ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ - Bohumileč č. 80, Rokytno

DANDA MARTIN - Rokytno č. 27

AGROTRANS PARDUBICE s.r.o. - Rokytno č. 134

PRÁŠEK TOMÁŠ - Rokytno č. 104

VAŠEK DUŠAN - Bohumileč č. 40, Rokytno

WESTERNFARM ALVERO - Bohumileč č. 4, Rokytno

COOP Rokytno - Rokytno č. 101

SPORTOVNÍ KLUB HC ROKYTNO - Rokytno č. 8

Historie obce Rokytno celá historie

Název pro obec Rokytno pochází ze starodávného označení pro vrbu - rokytu. Vrboví bylo tehdy hojně rozšířeno v mokřinách a na březích potoků.

Přesné datum založení osady Rokytna dnes již nelze zjistit zcela přesně, neboť mnoho přesvědčivých dokumentů se do dnešní doby nedochovalo, můžeme tedy jen přibližně usuzovat. Pro první staletí našeho letopočtu je příznačný velký výskyt bažin, který bránil souvislému osídlování. Až ve třináctém století se dozvídáme z jedné zajímavé kroniky, že představený opat opatovického kláštera Ondřej II. nechal vyplenit okolní křoviska a obdělat půdu, v těchto místech vzniklo Rokytno a nedaleké osady Borek, Bukovina atd.

Osídlení Rokytna probíhalo ve čtrnáctém století, první písemný záznam o Rokytnu můžeme objevit v patnáctém století v období husitského hnutí. Husitský hejtman Diviš Bořek z Miletína se zmocnil panství Opatovického kláštera a roku 1421 učinil střediskem panství Kunětickou horu. V roce 1436 se českým králem stává Zikmund, a ten daroval Bořku zástavní listinou část zaniklého panství.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.