Obec Hradčany s rozlohou katastru 533 ha, leží asi 12 km východně od Přerova v nadmořské výšce 245 m v malebném údolí po obou březích potoka Šišemky. První zmínka o obci je v latinském textu ve tvaru Hradczan a pochází z roku z roku 1348.

Hledat firmy v obci Hradčany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hradčany 3 firmy

OBEC Hradčany - Hradčany č. 64

RECOVERA VYUŽITÍ ZDROJŮ Hradčany - Hradčany č. 88

TAUSIS MORAVIA s.r.o. - Hradčany č. 50

Historie obce Hradčany celá historie

Hradčany jsou připomínány ve starých, zvláště církevních listinách již od r. 1160 jako místo, kde žili „Hradčani“, lidé bydlící v ohrazeném místě. V této souvislosti jsou často vzpomínány společně se sousedními obcemi Šišmou a Nahošovicemi. K názvu obce se váží ještě další varianty. V dávné minulosti měly být Hradčany sídlem služebnictva, snad zeměpanského zámku v Přerově. Také se soudí, že Hradčany svým názvem mohou mít souvislost s tvrzí, která stávala nad vsí a je připomínána v listinách ještě v r. 1523. Další písemná zpráva o vesnici je z r. 1348, kdy ji měli ve svém držení pánové Beneš a Dobeš ze Šišmy. Toto datum je často spojováno se vznikem obce a nápadně často se vyskytuje u mnoha jiných obcí v zemi Moravské. Důvod je ten, že tehdy byly obce poprvé zapsány do tzv. Moravských zemských desek. Po husitských válkách se ves dostala r.1460 do držení Václava z Baště a Všechovic a v držení tohoto rodu zůstala až do r. 1558, kdy ji Burian z Baště intabuloval Vilémovi ze Žerotína a na Dřevohosticích. Těmto pánům patřila robotou vesnice až do r. 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Podle údajů v obecní kronice měla obec v r. 1850 – 52 domů a počet obyvatel byl 321. Nejvyšší počet obyvatel měla obec v letech 1890 (372 obyvatel) a 1921 (374 obyvatel).

Samostatnou obcí se staly Hradčany po r. 1850 kdy byl zvolen první starosta a radní. V letech 1864 a 1877 byly ve vsi velké pořáry. Roku 1913 byl založen dobrovolný hasičský sbor. V roce 1927 byl do obce přiveden elektrický proud a zřízena telefonní stanice. Důležitým mezníkem v životě obce byla „dobrovolná“ integrace s dalšími obcemi pod společný MNV Pavlovice u Př. v r. 1974. Obec se opět osamostatnila až po komunálních volbách v roce 1990. V současnosti má obec vybudovanou kanalizaci (ovšem bez ČOV), vodovod a veřejné osvětlení. Obec je kompletně plynofikována, má opravené chodníky a pečuje o veřejnou zeleň. Katastr obce má v současnosti výměru 533 ha.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.