Hledat firmy v obci Horka nad Moravou
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Horka nad Moravou celá historie

1000 př. n. l. staré pohřebiště na Oračíně

1250 n. l. písemně doložena osobnost Parduse z Horky, zmínka o horeckém mlýně

1271 první písemný doklad o Horce

1406 hrad v Horce

1520 Horka patřila Petrovi z Horky a jeho 5 synům

1534 první zmínka o Sedlisku

1535 město Olomouc koupilo Horku

1593 hrad rozbořen, poslední zmínka o něm

1753 postaven kostel sv. Mikuláše

1872 v obci založen Sokol

1873 postavena stará škola

1883 přes obec vede železnice

1884 založen Sbor dobrovolných hasičů

1900 zřízena pošta a železniční stanice

1914 zaveden elektrický proud, zřízena elektrárna ve mlýně

1916 založena obecní knihovna

1922 vznik družstevní pekárny ve mlýně

1932 postaven Tyršův pomník u nádraží

1945 8. května obec osvobozena Rudou armádou

1946 postaven pomník u obecního úřadu v Horce

1955 založeno zemědělské družstvo

1963 zahájení provozu Základní školy v Horce

1977 postaveno nákupní středisko Jednoty

1984 postavena nová mateřská škola

1991 v budově mateřské školy začala pracovat ekologická nadace Sluňákov

1993 dokončen vodovod, rekonstrukce obecního úřadu – nová omítka, na železničním přejezdu instalováno zabezpečovací zařízení

1994 dokončení 1. etapy plynofikace výstavba plynové kotelny ve škole kabelizace telefonní sítě vysvěceny nové zvony – Sv. Mikuláš a Panna Marie

1996 ukončena hlavní část plynofikace obce

1997 povodně – zatopeno 200 domů, 20 domů muselo být demolováno

1998 vybudována čistička odpadních vod započato se stavbou kanalizace a připojováním domů na ni

1999 předseda PS Parlamentu České republiky předal starostovi obce obecní symboly - znak a prapor obce, postaven nový obecní obytný dům s 15 byty

2000 postavena nová hasičská zbrojnice, spolu se Sluňákovem a Holanďany vysazena lipová alej, začal pracovat Klub seniorů v nových prostorách

2001 oslava 730 let od první písemné zmínky o obci, vydání knihy o obci

2002 dokončena stavba kanalizace včetně přípojek (kromě Sedliska)

2003 ZŠ je příspěvkovou organizací, oslavy 40. výročí otevření ZŠ a 20. výročí otevření MŠ

2004 dostavba kalové koncovky na ČOV, zahájena stavba kanalizace v Sedlisku, navýšena protipovodňová hráz kolem lesa, ekolog. organizace "Sluňákov" zahájila stavbu nízkoenergetického domu

2005 dokončena stavba kanalizace v Sedlisku včetně přípojek, opravena Husitská kaplička, motlitebna Církve československé husitské přemístěna do budovy "Pekařství"

2006 povodeň – protržení hráze kolem lesa, zaplaveny sklepy domů v části Sedlisko, rekonstrukce komunikací v ulici Vodní a Partyzánská, vybudování asfaltové cesty kolem "Dolů"

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.