Městys Bojanov se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. Žije zde 650 obyvatel. Nachází se v údolí řeky Chrudimky, která obcí protéká, mezi přehradními nádržemi Seč a Křižanovice, v nadmořské výšce 428 m.

Hledat firmy v obci Bojanov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bojanov 19 firem

MĚSTYS Bojanov - Bojanov č. 18webFotografie u firmy

Městys Bojanov se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický. Žije zde 650 obyvatel. Nachází se v údolí řeky Chrudimky, která obcí protéká, mezi přehradními nádržemi Seč a Křižanovice, v nadmořské výšce 428 m.

ČESKÁ POŠTA Bojanov - Bojanov č. 37

ZŠ Bojanov - Bojanov č. 90Fotografie u firmy

TECHNOLEN BOJANOV s.r.o. - Bojanov č. 20

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Běstvina - Bojanov č. 36

MŠ Bojanov - Bojanov č. 61

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Seč - Bojanov č. 36

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Bojanov - Bojanov č. 11

COOP TUTY Bojanov - Bojanov č. 134

RYBAŘENÍ NOVÝ MLÝN - Petrkov č. 7, Bojanov

LOKRES s.r.o. - Bojanov č. 155

FC Bojanov z.s. - Bojanov č. 19

HORNÍK VLADIMÍR - Bojanov č. 50

JLPPRODUCT s.r.o. - Hrbokov č. 33, Bojanov

PENZION U ČTYŘLÍSTKU - Hořelec č. 1, Bojanov

HAMAN IVO MUDr. - Bojanov č. 62

ŠTĚPÁN PAVEL - Hrbokov č. 3, Bojanov

HONZFIN s.r.o. - Holín č. 9, Bojanov

PLESKOT ROMAN - Hořelec č. 12, Bojanov

Historie obce Bojanov celá historie

Patří k nejstarším obcím v Železných horách, neboť se připomíná již roku 1126, kdy náležela benediktýnskému klášteru ve Vilémově. Od roku 1329 byla součástí panství Jindřicha z Lichtenberka. V 15. století připadl Bojanov k hradu Oheb. O století později, roku 1564, je uváděn jako městečko, kterému náležel městský znak, na němž je zobrazen stříbrný meč a stříbrný klíč v červeném poli. Městskému charakteru odpovídá i původní zástavba situovaná do tvaru náměstí s kostelem uvnitř.

V minulosti byl Bojanov významným centrem duchovní správy. Původní farní kostel ze 14. století byl ze 14. století byl roku 1730 přestavěn do barokní podoby s bohatou freskovou výzdobou. Je zasvěcen sv. Vítu. Součástí památkově chráněného kostelního areálu je dřevěná zvonice a fara z 18. století, ohradní zeď s bránou a kostnicemi. V budově fary byla i místní škola, která později přesídlila do radnice a roku 1932 do nově zbudované měšťanské školy.

V polovině 19. století měl Bojanov téměř 400 obyvatel. Základním zdrojem jejich obživy bylo zemědělství, domácí tkalcovství a vyšívání prádla.

Do správy obce Bojanov náleží obecní části Holín, Horní Bezděkov, Hořelec, Hrbokov, Hůrka, Kovářov a Petrkov, které vznikaly od 14. do 16. století jako lesní návesní vsi. Dodnes si zachovaly původní sídelní charakter a zčásti i tradiční zástavbu. Dokládá ji i původně gotický kostel sv. Václava v Hrbokově. K zajímavým venkovským doplňkům náleží především ojediněle pojaté pozdně renesanční sousoší Nejsvětější trojice z roku 1676 v osadě Holín.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.