Hledat firmy v obci Bohuslávky
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bohuslávky 6 firem

OBEC Bohuslávky - Bohuslávky č. 114

LOGONAUT.CZ - Bohuslávky č. 47

BOSÁK JAROSLAV - Bohuslávky č. 117

TOMEK ANTONÍN - Bohuslávky č. 80

RICCOMA - Bohuslávky č. 38

COOP JEDNOTA Bohuslávky - Bohuslávky č. 110

Historie obce Bohuslávky celá historie

Obec Bohuslávky má staletou historii. Přesný letopočet jejího vzniku však není přesně znám, ale jak napovídají historické dokumenty, lze bezpečně doložit dobu prvního osídlení a založení osady před rok 1300. Za nejstarší písemnou sbírku o obci Bohuslávky byl dosud považován zápis v moravských zemských deskách z roku 1371, kde je zaknihován prodej obce Bohuslávky Mikulášem a Janem z Bohuslavic, markraběti Janu, bratru císaře Karla IV. První zmínka o obci je však z roku 1322 a nachází se v tzv. Oseckém misálu. Po Janově smrti v roce 1375 zdědil panství jeho syn Jošt. V dalších obdobích se pány nad oblastí, mezi kterou patřily i Bohuslávky stali Albrecht z Cimburka, Jan a Ctibor z Cimburka, Hynek z Valdštejna, pánové z Pernštejna, Půtové z Ludanic, pánové z Vrbna a další.

V letech 1738-1781 za vlastnictví Karla z Ditrichštejna probíhají války s Pruskem, které vedla Marie Terezie a v kraji dochází k novým útrapám. V r. 1768 obnovil Karel v Bohuslávkách, zvláštním privilegiem dědičné fojtství, kterým povyšuje statek Jiřího Chalupy na dědičnou rychtu s právem šenku. Jde o dům č. 1 - bývalá hospoda.

Posledními vlastníky panství, na němž se rozkládaly Bohuslávky byli v letech 1781-1808 Jan Karel z Ditrichštejna a 1808-1850 František Josef z Ditrichštejna. Za něho byl císařským dekretem zrušen svazek poddanský. Obec se stala svobodnou a volila své zastupitele. První volby se uskutečnily v roce 1850, ale věrohodné záznamy o jejich průběhu se nezachovaly.

Obecní výbor v Bohuslávkách míval 9 volených členů, kteří mezi sebou volili starostu a dva radní. Jméno prvního starosty se nezachovalo. Prvním doložitelným starostou byl podle záznamů ze sčítání lidu v roce 1869 František Sedlák. První zachované písemné záznamy jsou až z voleb v letech 1910 a 1913. V této době se obec zaměřila na vybudování silniční sítě. Byly vybudovány nové silnice do Lipníku, Loučka a Dolního Újezda.

V době mezi Světovými válkami se v důsledku zvýšeného počtu sňatků projevil velký nedostatek bytů, který motivoval občany ke stavbě rodinných domů. V letech 1927-28 jich bylo postaveno sedm. V roce 1930 rozhodlo zastupitelstvo o zahájení výstavby obecního vodovodu, který však vzhledem k nedostatku peněz postaven nebyl, a v roce 1935 o elektrifikaci obce.

Po 1. světové válce se v obci začal rozvíjet bohatý spolkový život. Namátkou lze uvést organizaci Katolická omladina, Včelařský spolek, Hospodářský spolek, Spolek chovatelů a mezi nejvýznamnější patřící dodnes Sbor dobrovolných hasičů. Po 2. světové válce se v obci začaly práce na nové kanalizaci, úpravě návsi, instalaci místního rozhlasu. V roce 1951 jela z Bohuslávek první autobusová linka.

V 60. a 70. letech došlo k nejrozšířenějšímu rozmachu bytové výstavby. V tomto období bylo postaveno více než 20 rodinných domků. V tomto období vyrostla i nová budova MNV a hasičské zbrojnice.

V sedmdesátých letech byl zahájen integrační proces obcí a měst do větších územních celků. K 1.1.1976 se obec stala součástí Lipníka a nesla název Lipník nad Bečvou-II, místní část Bohuslávky.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.