Těšínská 138/35
Slezská Ostrava
Ostrava
710 00 Ostrava 10
navigovat

Kontakty

 • 599 444 444 - spojovatelka
 • 599 410 003 - starosta
 • 599 410 002 - místostarosta
 • 599 410 082 - odbor vnitřních věcí
 • posta@slezska.cz

Úřední hodiny  

úřední hodiny
PO 08:00-11:30 12:30-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-11:30 12:30-18:00 hod.
ČT 08:00-11:30 12:30-14:30 hod.
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

 • Bc. Richard Vereš - starosta
 • Ing. Roman Goryczka - místostarosta
 • Mgr. Gustav Kuchař - tajemník
Odeslat poptávku

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MAGISTRÁT MĚSTA Ostrava - Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, Ostrava  (Ústředí)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Slezská Ostrava - Heřmanická 1431/19, Slezská Ostrava, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Slezská Ostrava - Hladnovská 751/119, Muglinov, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Slezská Ostrava - náměstí Jurije Gagarina 1196/4, Slezská Ostrava, Ostrava  (Pobočka)
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Slezská Ostrava - Těšínská 415/105, Slezská Ostrava, Ostrava  (Pobočka)
KULTURNÍ DŮM MUGLINOV - Na Druhém 358/4, Muglinov, Ostrava  (Provozovna)
AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI - Na Liščině 338/2, Hrušov, Ostrava  (Provozovna)

Činnosti firmy  

 • úřad městského obvodu
 • vydává
 • SLEZSKO-OSTRAVSKÉ NOVINY

Volná pracovní místa

Referent komunálních služeb

Pracoviště a kontakty

Statutární město Ostrava - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Bc. Sabina Talacková, tel.:607 185 578
e-mail: sabina.talackova@moap.ostrava.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Požadovaná dovednost:
Vhodnost pracovního místa:Absolventy, Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 7. 2022
Mzdové rozpětí:od 19 730 Kč/měsíc do 28 920 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

1. kontakt telefonicky, e-mailem. Tel.: 607 185 578, e-mail: sabina.talackova@moap.ostrava.cz

Popis pracovní pozice:
- aktualizace a správa elektronického pasportu místních a účelových komunikací, chodníků, mobiliáře, zastávek MHD aj.,
- zajištění přípravy a realizace smluvních vztahů včetně údržby a aktualizace vybavení software pro správu pasportu chodníků a městského mobiliáře včetně zastávek MHD ve správě městského obvodu,
- zajištění změn zařazení pozemních komunikací do příslušných kategorií nebo jejich vyřazení dle zákona,
- zpracování a administrativa souhlasů k oznámení správního orgánu k dopravním připojením na pozemní komunikace ve správě městského obvodu,
- evidence a aktualizace stavebních uzávěr a objízdných tras na pozemních komunikacích včetně aktualizace údajů na webu městského obvodu,
- zpracování materiálů k projednání orgány obce ve věcech zajištění správy a údržby pozemních komunikací a zeleně, požadavků na kácení zeleně,
- vydávání souhlasů se zábory veřejné zeleně, aktualizace veřejných údajů a dat o správě zeleně aj.

Požadavky:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
- orientace v zákoně o obcích, zákoně o pozemních komunikacích, zákoně o ochraně přírody a krajiny a Statutu města Ostravy (ve věcech souvisejících s charakteristikou práce)
- aktivní znalost práce na PC
- dobrá orientace v území městského obvodu
- schopnost lokalizace a identifikace dřevin a jejich hodnocení
- znalost práce s mapovými a výkresovými podklady
- vysoké pracovní nasazení
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
- zajímavou práci v oblasti dopravy a komunálních služeb
- zajímavé platové ohodnocení (platové rozpětí od 19 730 Kč do 28 920 Kč dle započitatelné praxe) s možností přiznání osobního příplatku po zkušební době
- příjemné pracovní prostředí v centru Ostravy
- perspektivu stabilního zaměstnání
- pružnou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené, 2 sick days
- bezplatné a vyhrazené parkování v docházkové vzdálenosti 5 minut od úřadu
- zaměstnanecké benefity - stravenky ve výši 100 Kč/den (bez nutnosti příspěvku zaměstnance), jednorázový příspěvek ve výši až 12 000 Kč na rekreaci, rehabilitaci, sport a ostatní služby na daný kalendářní rok, měsíční příspěvek ve výši 500 Kč na penzijní nebo životní pojištění
- prohlubování kvalifikace prostřednictvím školení na náklady zaměstnavatele
- kurz anglického jazyka s finanční spoluúčastí zaměstnance ve výši 500 Kč za semestr

Místo výkonu práce: Ostrava
Doba, na kterou se pracovní poměr sjednává: doba určitá - zástup za rodičovskou dovolenou
Termín nástupu: červenec 2022
Lhůta, pro podání nabídek: 4. červenec 2022
V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mailovou adresu: sabina.talackova@moap.ostrava.cz

Více informací na tomto odkaze: https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/volna-mista/volne-pracovni-misto-referent-komunalnich-sluzeb

Referent správy budov

Pracoviště a kontakty

Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava,

Miroslav Bilanič, tel.:599 410 071
e-mail: mbilanic@slezska.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost:Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah:Pracovní poměr - plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání:VŠ Bakalářské
Požadovaná dovednost:
Vhodnost pracovního místa:Absolventy, Zdravé osoby
Pracovní poměr:od 1. 8. 2022
Mzdové rozpětí:od 22 980 Kč/měsíc do 33 790 Kč/měsíc
Poznámka k volnému místu

1. KONTAKT: podání přihlášky viz text níže

Charakteristika vykonávané práce:
zaměstnanec plní úkoly svěřené městskému obvodu obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, v samostatné působnosti.
Zodpovídá za dodržování schváleného rozpočtu na svěřeném úseku údržby a oprav budov a provozu NT kotelen, zabezpečuje přípravu plánu údržby a oprav při modernizaci bytového fondu a plánu realizace údržby a oprav budov svěřených ke spravování – hasičských zbrojnic, kulturních domů, správních budov úřadu, domů s pečovatelskou službou a objektů hřbitovní správy. Kontroluje, zda finanční operace jdou v souladu s evidovanou objednávkou a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupracuje při zajišťování BOZP a PO úřadu, zajišťuje provedení periodických revizí elektro, plynu a hromosvodů a další.

Předpoklady:
- státní občan ČR nebo cizí státní občan, který má v ČR trvalý
pobyt,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost.

Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Jiné požadavky:
orientace v právním systému, zejména znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet), zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, dobré komunikační dovednosti, flexibilita, asertivita

Požadované doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z rejstříku trestů, né starší 3 měsíce.

Přihláška musí obsahovat přesné označení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.17/ 2022 NEOTVÍRAT jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod.

Lhůta pro podání přihlášky: do 29. 7. 2022

Způsob a místo podání:
- poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘIZENÍ č. 17/2022 - NEOTVÍRAT s uvedením adresy uchazeče (odkaz na www.slezska.cz).

Adresa:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu
odbor vnitřních věcí
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava

Více informací na tomto odkaze: https://moap.ostrava.cz/cs/radnice/volna-mista/volne-pracovni-misto-referent-komunalnich-sluzeb

Zdroj: Úřad práce

Bankovní účty určené ke zveřejnění

27-1649977339/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649303369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649303369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649325349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-2501080247/0100
Zveřejněn 10.4.2013
7738100237/0100
Zveřejněn 10.4.2013
27-1649297309/0800
Zveřejněn 10.4.2013
19-1644935359/0800
Zveřejněn 10.4.2013
7736200277/0100
Zveřejněn 10.4.2013
30015-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649304329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651155369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651079319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651185349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651021379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651021379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649325349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651185349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651079319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
1649304329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
20028-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-11622761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
11622761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
19-9923050277/0100
Zveřejněn 4.4.2013
1520761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
19-1520761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
923761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
19-923761/0100
Zveřejněn 4.4.2013
27-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649321399/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1647352319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1647352319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1645817389/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1645817389/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649309349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1651059369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1646664329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649309349/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1645819309/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1645819309/0800
Zveřejněn 5.4.2013
9021-1649335379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649335379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1649322359/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1651059369/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1646664329/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649977339/0800
Zveřejněn 5.4.2013
1651079319/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649322359/0800
Zveřejněn 5.4.2013
27-1644935359/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649327379/0800
Zveřejněn 5.4.2013
1649332389/0800
Zveřejněn 5.4.2013
19-1649297309/0800
Zveřejněn 2.8.2013
1649335379/0800
Zveřejněn 25.4.2017
1649327379/0800
Zveřejněn 25.4.2017
1651155369/0800
Zveřejněn 25.4.2017
20028-1649297309/0800
Zveřejněn 7.12.2019
8010-1520761/0100
Zveřejněn 23.12.2019
8505302/0800
Zveřejněn 8.2.2022
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích

Urbis Smart City Fair 2019
Veletrh chytrých řešení pro města a obce
5.6.2019 - 6.6.2019
stánek PAV G1 / 002
PYROS/ISET 2017
Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
31.5.2017 - 3.6.2017
stánek PAV F / 060

Zdroj: Internet

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Energetické úspory - MŠO, Blahoslavova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.7.2021 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Přívětivý úřad Poruba
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.12.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
"Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě - Porubě"
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 3.8.2020 - Projekt ve fyzické realizaci
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace III.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 22.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 9.6.2020 - Projekt fyzicky ukončen
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Škrobálkova 300/51
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Pěší 66/1
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Chrustova 1418/24
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Instalace nuceného větrání s rekuperací tepla v Základní škole Bohumínská 1082/72
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.6.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Dětská skupina Ostrava Mariánské hory 2018-2020 - III. etapa
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova - Ibsenova 36
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podpora rozvoje sociální práce a služeb v Ostravě
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.4.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Obnova v lokalitě Šporovnická v k.ú. Radvanice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 17.2.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Regenerace bytového fondu Mírová Osada - 1. etapa (ul. Chrustova 260/8, 261/10, 262/12, 263/14, 1505/16, 1506/18, 1016/20, 1021/22), Ostrava
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.1.2020 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Sociální pracovník ve škole
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2020 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
"Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na bytový dům pro seniory SO 02-04"
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.12.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 III.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2019 - Projekt fyzicky ukončen
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Přemyslovců 44 + BD ul. Šimáčkova 23 a 25 + BD ul. M. Pujmanové 13
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.10.2019 - Projekt ve fyzické realizaci
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Jahnova č. 11, 11A + BD ul. Emila Filly č. 14 + BD ul. Žákovská č. 34, 36 + BD ul. Oblá č. 9
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14 + BD ul. Tvorkovských, č. 19, 21, 23
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 22.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Sociální bydlení ve městě Ostrava
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 5.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 12.8.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Odborné učebny Klicperova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 3.7.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b - Energetické úspory - ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a - Energetické úspory - ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a - Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b - Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.6.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Energetické úspory bytových domů v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.4.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - ZŠO, Nádražní 117
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 18.3.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2019 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 14.1.2019 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP - MŠO, Poděbradova 19
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 24.9.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ZŠ Gen. Píky 13A
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.9.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
"Moderní Gajdoška"
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.9.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ZŠ Nádražní
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.9.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Energetické úspory v areálu MNO - část I
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 10.9.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 30, 32, 34, Ostrava - Vítkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.7.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení energetické náročnosti tělocvičny a krčku pracoviště Škrobálkova 300/51
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Snížení energetické náročnosti MŠ Keramická 8/230, Ostrava-Muglinov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.6.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě Ostrava ? městském obvodu Hrabová
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Univerzální přírodovědná učebna
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace učebny fyziky - chemie
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Univerzální přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.6.2018 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Dětská skupina Ostrava Mariánské hory 2018-2020 - II. etapa
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 1.3.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 16.1.2018 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Zvýšením odborných kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rozvoj komptencí a znalostí zaměstnanců zařazených do úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.1.2018 - Projekt nedokončen - ukončen ŘO
Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 22.12.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020 II.
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Vybudování školní dílny v Základní škole Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 27.11.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.11.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Sídelní zeleň - Fryštátská v k.ú. Radvanice
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 18.10.2017 - Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Podzemní kontejnery v Ostravě - Porubě II
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 4.10.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.9.2017 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení energetické náročnosti budovy na ul. Wolkrova 817/5, Ostrava - Hulváky
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 8.8.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Komunitní centrum - Všichni spolu
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.7.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti MŠ Frýdecká 426/28, Ostrava - Kunčice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - Heřmanice
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 29.6.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava - Michálkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 4.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Transformace Domova Barevný svět II.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2017 - Projekt finančně ukončen ze strany ŘO
Transformace Domova Na Liščině II.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.4.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti Hasičské stanice Koblov
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Bohumínská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Chrustova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
ITI - Modernizace učeben ZŠ Pěší
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace vybavení pro třídění odpadu v městském obvodu Ostrava-Jih
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 2.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2017 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie č. 01/2017
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.12.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 1.12.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.10.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Podzemní kontejnery na odpad v Ostravě - Porubě
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 30.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II.
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.9.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace učeben
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.8.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.8.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rekonstrukce chodníku na stezku pro chodce a cyklisty -ul. Muglinovská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad Odrou
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 25.7.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.7.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Stavební úpravy a přístavba hasičské stanice na ul.Těšínská 41 v Ostravě-Radvanicích
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 13.6.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
DS
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 1.5.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Rozšíření kapacit MŠ Svinov
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 18.4.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Stavební úpravy obytného objektu č. p. 545 v Polance nad Odrou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 30.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Energetické úspory bytových domů Kobrova a Rokycanova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 29.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a
Lučiny

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.3.2016 - Projekt dokončen
Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p.592, Ostrava - Polanka nad Odrou
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.3.2016 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Pěší zóna na ulici 28. října od Masarykova
náměstí po Smetanovo náměstí

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Cyklostezka Chemické osady, Grmelova
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava -
Dubina

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2016 - Projekt dokončen
Zklidnění ulice Nádražní - I. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.1.2016 - Projekt dokončen
MAP ORP Ostrava
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 1.1.2016 - PP43 Projekt finálně uzavřen
Snížení energetické náročností budovy - bytový dům č.p.82/4, Bartolomějská ul., Ostrava-Nová Ves
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 17.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Územní studie č. 02/2015/Z1/SV
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 10.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 - 2020
OP Technická pomoc (FS)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava - Hošťálkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.12.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Vybudování zahrady MŠ Polanecká v přírodním
stylu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.10.2015 - Projekt dokončen
Pořízení vozidel pro sociální služby
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2015 - Projekt dokončen
Inteligentní zastávky
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 25.9.2015 - Projekt dokončen
Biologicky rozložitelný odpad - SMO, městský
obvod Radvanice a Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 8.9.2015 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu klubu důchodců ul.
Těšínská 46 a 1341, v Ostravě - Radvanicích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.8.2015 - Projekt dokončen
Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové
centrum

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.8.2015 - Projekt dokončen
Energetické úspory v BD Chelčického 10
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 6.8.2015 - Projekt ve fyzické realizaci
Zateplení objektu školky Patrice Lumuby 14 v
Ostravě-Zábřehu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.8.2015 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul.
U Statku 422/8, v Ostravě - Bartovicích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.7.2015 - Projekt dokončen
Modernizace přírodovědných a technických
učeben základních škol na území MOb Poruba

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.6.2015 - Projekt dokončen
Parkové úpravy sídlišť Šalamouna a Fifejdy II 2015
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 25.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 24.6.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.6.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace mateřské školy Adamusova 7,
Ostrava-Hrabůvka

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.6.2015 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb
Krásné Pole - II. etapa

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 10.6.2015 - Projekt dokončen
Ekotermo IV
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.6.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace městské zeleně
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2015 - Projekt dokončen
Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava -
Slezská Ostrava

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.5.2015 - Projekt dokončen
Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 11.5.2015 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Učebny fyziky a chemie
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 29.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3.
část

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ
Bohumínská, Slezská Ostrava

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 2.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken Základní školy
Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu ZŠ Horymírova,
Ostrava-Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.4.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace ZŠ Ostrava-Hošťálkovice
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.3.2015 - Projekt dokončen
Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.3.2015 - Projekt dokončen
Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova
1663/4, Ostrava - Poruba

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.3.2015 - Projekt dokončen
Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A.
Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.3.2015 - Projekt dokončen
Přírodovědné učebny
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 18.2.2015 - Projekt dokončen
Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na
ulici Světlovské

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.1.2015 - Projekt dokončen
Modernizace výuky v ZŠ Krásné pole
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.1.2015 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice
Ostrava- Plesná

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.12.2014 - Projekt dokončen
Modernizace výuky na základních školách
městského obvodu Slezská Ostrava

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.12.2014 - Projekt dokončen
Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava -
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
organizace

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 19.12.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken budovy tělocvičny ZŠ
Pěší 1/66, Ostrava - Muglinov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.12.2014 - Projekt dokončen
Přírodní zahrada MŠ Větrná
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2014 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu Na Svobodě 3139,
Ostrava Martinov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 28.11.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy knihovny
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.11.2014 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu Úřadu městského
obvodu Stará Bělá

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.11.2014 - Projekt dokončen
Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole
v přírodním stylu

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 11.11.2014 - Projekt dokončen
Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13,
Ostrava-Zábřeh

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 6.11.2014 - Projekt dokončen
Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba
zeleně

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.11.2014 - Projekt dokončen
REGENERACE PLOCHY ZELENĚ 29. DUBNA x
STŘEDISKO "ODRA"

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 1.
část

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.10.2014 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu č.p. 154 ve Staré
Bělé

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.10.2014 - Projekt dokončen
Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 9.10.2014 - Projekt dokončen
Regenerace zeleně hřbitova, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 7.10.2014 - Projekt v realizaci
Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2014 - Projekt dokončen
Víceúčelové hřiště Sirotčí
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.10.2014 - Projekt dokončen
Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
EKOTERMO III.
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 1.10.2014 - Projekt dokončen
Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 2.
část

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 29.9.2014 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.9.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken ZŠ Železárenská v
Ostravě - Mariánských Horách a Hulvákach

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.9.2014 - Projekt dokončen
Komunikace, chodníky a parkovací plochy v
parčíku u bývalého kina Mír

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.9.2014 - Projekt dokončen
Úprava parku Petra Bezruče
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 9.9.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U
Dvoru v Ostravě- Mar. Hory

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 4.9.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.8.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken Základní školy Generála
Janka Ostrava-Mariánské Hory

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 27.8.2014 - Projekt dokončen
Ekotermo II A Ostrava
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.8.2014 - Projekt dokončen
Revitalizace významných krajinných prvků -
parků v Ostravě-Porubě

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 15.8.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetických ztrát objektu MŠ na ul.
Těšínská 279 v Ostravě-Radvanicích

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 13.8.2014 - Projekt dokončen
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 8.8.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 8.8.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
DOKONČENÍ PROCESU DIGITALIZACE MMO
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 8.8.2014 - Projekt dokončen
Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.7.2014 - Projekt dokončen
Budova Úřadu městské části Ostrava - Nová Ves
- Stavební úpravy, zateplení budovy, snížení
energetické náročnosti a zajištění bezbariérového
přístupu

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.6.2014 - Projekt dokončen
Snížení prašnosti MČ Ostrava
Radvanice-Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 18.6.2014 - Projekt dokončen
Realizace vybraných prvků ÚSES na území
statutárního města Ostrava - 1.etapa, část B

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2014 - Projekt dokončen
Realizace vybraných prvků ÚSES na území
statutárního města Ostrava - 1.etapa, část A

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 4.6.2014 - Projekt dokončen
Ozelenění hřbitova v Polance nad Odrou
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.5.2014 - Projekt dokončen
Integrovaný plán mobility Ostrava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.5.2014 - Projekt dokončen
Po stopách historie česko-polského pohraničí
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 20.5.2014 - Projekt dokončen
Račte vstoupit do pohádky
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 20.5.2014 - Projekt dokončen
Zateplení a výměna oken ZŠ Srbská, Ostrava-
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 12.5.2014 - Projekt dokončen
Prodloužená ul. Ruská
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2014 - Projekt dokončen
Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 15.4.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Oderský povodňový park
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 3.4.2014 - Projekt dokončen
Sportovní areál U Cementárny, I.etapa
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.3.2014 - Projekt dokončen
Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 17.2.2014 - Projekt dokončen
Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD
působících na území statutárního města Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 7.2.2014 - Projekt dokončen
Podpora naplnění kvality sociálně-právní ochrany
dětí

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.2.2014 - Projekt dokončen
Akční plán 2013 marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 3.2.2014 - Projekt dokončen
Regenerace brownfields - rozšíření výukového
areálu Bělský les

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.1.2014 - Projekt dokončen
Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Cyklostezka Nová Ves - Vodárna, 1. etapa
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 1.1.2014 - PP42 Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Energetické úspory objektu Úřadu městského
obvodu Radvanice a Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2013 - Projekt dokončen
Energetické úspory objektu MŠ Mitrovická ve
Staré Bělé

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.11.2013 - Projekt dokončen
Snižování rizik při potencionální havárii s
amoniakem v městském environmentu Ostravy

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 18.11.2013 - Projekt dokončen
Úprava ploch kolem ul.Štramberská 2-18
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen
Regenerace bytových domů Štramberská 29, 29A
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.11.2013 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 16.10.2013 - Projekt dokončen
Revitalizace zeleně v Ostravě - Porubě
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2013 - Projekt dokončen
EKOTERMO - Ostrava Jih 2. část (projekt A)
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.10.2013 - Projekt dokončen
Snížení emisí ze spalovacích procesů v objektu
Technického dvora Ostrava - Svinov

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 9.10.2013 - Projekt dokončen
Preventivní povodňová ochrana-systém ochrany
před povodněmi pro městský obvod
Ostrava-Radvanice a Bartovice

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 7.10.2013 - Projekt dokončen
Firemní školka statutárního města Ostrava
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.10.2013 - Projekt dokončen
Regenerace bytových domů Sirotčí 41A, 43A
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 30.9.2013 - Projekt dokončen
Obvodová komunikace Františkov - II. etapa, 1.
část

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.9.2013 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.9.2013 - Projekt dokončen
Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 10.9.2013 - Projekt dokončen
Chodníky kolem ul. Ruská (úsek
Štramberská-Závodní)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.9.2013 - Projekt dokončen
Zelená osa Vítkovic
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 5.8.2013 - Projekt dokončen
Cyklostezky - Ostravice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.5.2013 - Projekt dokončen
Parkoviště a komunikace - ZOO Ostrava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 16.5.2013 - Projekt dokončen
Přes hranice za sportem
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 15.5.2013 - Projekt dokončen
Tramvajová zastávka Karolina
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 7.3.2013 - Projekt dokončen
Trolejbus Karolina I. etapa
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2013 - Projekt dokončen
Prodloužená ul. Porážková
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2013 - Projekt dokončen
Nová ul. Porážková I - realizace
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 28.2.2013 - Projekt dokončen
Safari
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.2.2013 - Projekt dokončen
Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.1.2013 - Projekt dokončen
Komunikace a chodníky na ul. Zengrova
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 25.1.2013 - Projekt dokončen
Zkvalitnění a zefektivnění chodu Úřadu městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 9.1.2013 - Projekt nedokončen
PARKING CZ-PL
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 19.12.2012 - Projekt dokončen
Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje
cestovního ruchu turistické oblati Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 19.12.2012 - Projekt dokončen
Azylový dům Hlučínská 14 a 16
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 7.12.2012 - Projekt nedokončen
Sanace svahu Heřmanice
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 29.11.2012 - Projekt dokončen
Objekty na řece
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.11.2012 - Projekt dokončen
Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na
Havlíčkově nábřeží

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2012 - Projekt dokončen
Školky bez hranic
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 19.11.2012 - Projekt dokončen
Chodníky kolem ul. Ruská (úsek
Kotkova-Štramberská)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.11.2012 - Projekt dokončen
Revitalizace Komenského sadů
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 29.10.2012 - Projekt dokončen
Výstavba nízkoprahového a poradenského centra
v Ostravě - Kunčičkách

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.10.2012 - Projekt dokončen
Pavilon evoluce
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.10.2012 - Projekt dokončen
Ekotermo-Ostrava Jih
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.8.2012 - Projekt dokončen
Cyklistická stezka na území MOb Ostrava Poruba
ve vazbě na MOb Krásné Pole

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2012 - Projekt dokončen
Cyklostezky - úsek Hornické muzeum, Koblovský
most

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.7.2012 - Projekt dokončen
Ekotermo I
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.6.2012 - Projekt dokončen
Domov se zvláštním režimem - Zukalova
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.5.2012 - Projekt dokončen
Dům na půl cesty Bozděchova
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.4.2012 - Projekt dokončen
Obnova zeleně na hřbitově v Ostravě -
Radvanicích

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 10.4.2012 - Projekt dokončen
Efektivita procesu komunitního plánování
sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě
Ostrava

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 2.4.2012 - Projekt dokončen
Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě -
Přívoze

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.3.2012 - Projekt dokončen
Regenerace brownfield Přívoz - stará ČOV
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 20.3.2012 - Projekt dokončen
Multifunkční budova III, IV
Vědecko-technologického parku Ostrava

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 12.1.2012 - Projekt dokončen
Obnova lesoparku - Matuškův park, ul. Lipinská v
Ostravě - Radvanicích

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 6.1.2012 - Projekt dokončen
Sadové úpravy na hřbitově v Bartovicích
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 28.12.2011 - Projekt dokončen
Analýza rizika vodního zdroje Stará Bělá v
Ostravě

OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.10.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Sirotčí 74
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.10.2011 - Projekt dokončen
Program vzdělávání statutárního města Ostravy
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 31.8.2011 - Projekt dokončen
Integrace Agendových systémů SMO
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 23.8.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytových domů Štramberská
8,12,14,16,18

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.8.2011 - Projekt dokončen
Sanace ekologické zátěže Areál Nad Porubkou
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.7.2011 - Projekt dokončen
KOMUNITNÍ CENTRUM Ostrava
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 19.7.2011 - Projekt dokončen
Manažerský informační systém a datový sklad
statutárního města Ostravy

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury
SMO

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Rozšíření portálu statutárního města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Digitalizace Archivu města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Centrum ICT služeb města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 16.6.2011 - Projekt dokončen
Technologické centrum a elektronická spisová
služba

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 18.4.2011 - Projekt dokončen
Cyklistická stezka trasy M podél silnice II/479, ul.
Opavské v úseku Tesco-Interspar

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 11.4.2011 - Projekt dokončen
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu
turistické oblasti Ostravsko

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 30.3.2011 - Projekt dokončen
Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských
zařízeních města Ostravy

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.3.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Sirotčí 39A
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 11.3.2011 - Projekt dokončen
Provoz nízkoprahového a poradenského centra v
Ostravě - Kunčičkách

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 11.2.2011 - Projekt dokončen
Cyklostezka Hrabová - ulice Mostní (sil. II/478)
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.1.2011 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Štramberská 6
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Projekt dokončen
Regenerace bytového domu Zengrova12
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 26.11.2010 - Projekt dokončen
Multimediální vybavení ZŠ Dvorského
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 25.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace výuky základních škol městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace výuky základních škol městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Projektová a multifunkční učebna
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Víceúčelové hřiště Proskovice
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 8.11.2010 - Projekt dokončen
Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba
- počítačové učebny + odborné učebny a
kmenové třídy

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2010 - Projekt dokončen
Modernizace vybavení základních škol městského
obvodu Slezská Ostrava

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2010 - Projekt dokončen
Pořízení nového Územního plánu města Ostravy
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2010 - Projekt dokončen
Výstavba školního hřiště ZŠ Krásné Pole
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 14.10.2010 - Projekt dokončen
Parkovací plochy na ulici Mírová
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Projekt dokončen
Komunikace na ul. Prokopa Velikého
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 1.10.2010 - Projekt dokončen
Vestavba multimediální učebny pro výuku
zeměpisu a hudební výchovy na ZŠ Bílovecká 10

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 27.9.2010 - Projekt dokončen
Nastavení systému řízení lidských zdrojů Městské
policie Ostrava

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Rozvoj personálního potenciálu Magistrátu města
Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 6.9.2010 - Projekt dokončen
Adaptace podstřešního prostoru sekce C budovy
Piano VTPO

OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 20.7.2010 - Projekt dokončen
Energetické úspory v objektech Ostravy Poruby
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 24.6.2010 - Projekt dokončen
Rekonstrukce parku u kostela sv. Anny v Polance
nad Odrou

OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 3.6.2010 - Projekt dokončen
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.
Etapa

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 2.6.2010 - Projekt dokončen
Procesní optimalizace odboru ekonomického
rozvoje Magistrátu města Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace řídících a plánovacích procesů odboru
sociálních věcí a zdravotnictví MMO

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 28.5.2010 - Projekt dokončen
Optimalizace bezpečnostních procesů v prostředí
Magistrátu města Ostravy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 14.5.2010 - Projekt dokončen
Byty v domě Na Liščině 2
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 31.3.2010 - Projekt dokončen
Výtopna "U Korýtka"
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.3.2010 - Projekt dokončen
ZŠ Gen. Píky 13A - rekonstrukce pavilonu E
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 17.3.2010 - Projekt dokončen
Zavádění ICT a multimediálního vybavení do
výuky a modernizace hřiště ZŠ Stará Bělá

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 18.1.2010 - Projekt dokončen
Cyklostezka Proskovice - trasa greenways
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.1.2010 - Projekt dokončen
Hradní terasa Slezskoostravského hradu
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 6.1.2010 - Projekt dokončen
Modernizace specializovaných učeben v ZŠ
Krásné Pole

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.10.2009 - Projekt dokončen
Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných
předmětů na ZŠ Chrjukinova

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 5.10.2009 - Projekt dokončen
ZŠ Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt dokončen
ZŠ Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 22.9.2009 - Projekt dokončen
Výcvik i zábava bez jazykových bariér
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2009 - Projekt dokončen
Kombinované dětské sportoviště ZŠ Paskovská,
Ostrava-Hrabová

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 21.9.2009 - Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo
(Upgrade)

Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 3.7.2009 - Projekt dokončen
Jazykové srovnání v tradicích, sportu a zábavě
OP PS ČR-Polsko (ERDF)
Datum alokace: 17.6.2009 - Projekt dokončen
Bezpečnost pro pěší na komunikacích Proskovická
a Mitrovická

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2009 - Projekt dokončen
Zvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a
cyklisty v MO Krásné Pole

ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 23.2.2009 - Projekt dokončen
Pořízení územně analytických podkladů
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 20.10.2008 - Projekt dokončen
Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě
OP Doprava (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Ostrčilova - inovace
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa B2
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory v BD Tyršova 25
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory v BD Fügnerova 6
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1b) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Vozidla pro pečovatelskou službu, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
Integrovaný regionální OP (EFRR REACT-EU)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Odborné učebny ZŠ Ostrava-Vítkovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Energetické úspory v BD Úprkova 11
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Revitalizace aleje na ulici Sadová v úseku od Dětského ráje po ulici Na Bělidle
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE TŘÍDY PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Knüpferova 3 a 4
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
Přestupní uzel Důl Odra
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Vršovců č. 56, 58 + BD ul. Oblá č. 7, 13
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Oficiální údaje: Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: 5zubv7w

Zdroj: justice.cz

Počet obyvatel v obci

Průměrný věk obyvatel v obci

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU Slezská Ostrava

Zadejte poptávku nebo dotaz

E-mail příjemce: posta@slezska.cz

  doplňte číslo, např.: 12

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy. Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.
Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.

Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
 

Další firmy z oboru:
Městské úřady, magistráty
náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor24,58 km
Zámecká 1, Potštát51,54 km
Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem72,30 km
nám. Míru 162, Hulín83,33 km
Mírové náměstí 80, Vidnava99,18 km

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.

   
U firem evidujeme více než 70.000 poboček