2

MĚSTO Třinec

Jablunkovská 160
Staré Město
Třinec
739 61 Třinec 1

Oficiální název: Statutární město Třinec

IČ: 00297313
DIČ: CZ00297313
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: 4anbqsj
odeslat poptávku

Kontakty

Úřední hodiny

úřední hodiny
PO 08:00-17:00 hod.
ÚT Zavřeno
ST 08:00-17:00 hod.
ČT Zavřeno
PÁ Zavřeno

Kontaktní osoby

  • RNDr. Věra Palkovská - primátorka

Webové prezentace

Sociální sítě

Související firmy

MĚSTSKÁ POLICIE Třinec - Smetanova 498, Staré Město, Třinec  (Provozovna)
MĚSTSKÝ ÚTULEK TŘINEC - Frýdecká 73, Staré Město, Třinec  (Provozovna)

Činnosti firmy

Veřejné zakázky

Profil zadavatele
Číslo formulářeČíslo profiluWeb
F2018-031675Z2018-031675zakazky.trinecko.cz
Vyhlášené veřejné zakázky

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci 2023

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-015955Dodávky11 407 192,00 Kč
detail VZ

Místo plnění: Území statutárního města Třinec. Konkrétní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla na území statutárního města Třinec, tj. demontáž stávajících svítidel, montáž nových LED svítidel, to vše v rozsahu dle technických příloh této zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále demontáž výložníku, montáž výložníku, montáž pojistek. Výsledná instalace svítidel musí zajistit splnění požadavků normy ČSN EN 13 201. Vybraný dodavatel je povinen realizovat předmět plnění veřejné zakázky dle technických podkladů, které tvoří přílohy této zadávací dokumentace. Detailní popis předmětu veřejné zakázky s uvedením minimálních požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v přílohách zadávací dokumentace a v textu návrhu smlouvy. Veškeré v zadávacích podmínkách uvedené vlastnosti a parametry jsou minimálním požadavkem zadavatele a dodavatelé jsou oprávněni nabídnout zadavateli technicky i výkonnostně srovnatelná či lepší řešení předmětu plnění veřejné zakázky.

Most ev. č. I/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2023-010917Stavebni prace32 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují: 1. Vybudování nové energolávky pro přeložení inženýrských sítí z řešeného mostu. 2. Přeložky inženýrských sítí. 3. Vybudování nového mostu přes Tyrku na ulici Závodní. 4. Dopravně inženýrská opatření po dobu rekonstrukce.

Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince

Ev. čísloKategorieDruh VZPředpokládaná cena
Z2016-007269Stavebni prace120 000 000,00 Kč
detail VZ
Popis veřejné zakázky

Předmětem veřejně zakázky je zajištění údržby a oprav komunikací ve vlastnictví města Třince v souladu s ust. § 5 – 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle zadávací a kvalifikační dokumentace.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Bankovní účty určené ke zveřejnění

1621781/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
9005-1728781/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
1682039379/0800
Zveřejněn 01.04.2013
0800
231620055/0300
Zveřejněn 01.04.2013
0300
19-3835250247/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
19-3841360207/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
94-4128781/0710
Zveřejněn 01.04.2013
0710
CZ3203000000000231620186
Zveřejněn 01.04.2013
0300
107-1682039379/0800
Zveřejněn 01.04.2013
0800
19-3822960207/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
6015-1682039379/0800
Zveřejněn 01.04.2013
0800
19-1621781/0100
Zveřejněn 01.04.2013
0100
115-7504190217/0100
Zveřejněn 09.02.2023
0100
107-7890700237/0100
Zveřejněn 09.02.2023
0100
123-1093380237/0100
Zveřejněn 09.02.2023
0100
123-6614840247/0100
Zveřejněn 09.02.2023
0100
115-3519320207/0100
Zveřejněn 09.02.2023
0100
více bankovních účtů

Zdroj: Registr plátců DPH

Realizované projekty podpořené z fondů EU

Místní akční plán III v ORP Třinec
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.02.2022Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Eliminace šíření jmelí bílého v Třinci
OP Životní prostředí (EFRR)
Datum alokace: 02.06.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1a_MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 03.08.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
5.1b_MŠ Koperníkova, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 03.08.2020Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
Analyzátor ozonu pro monitorovací stanici Třinec - Kosmos
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 20.07.2018Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Místní akční plán II v ORP Třinec
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.02.2018Projekt finálně uzavřen
Plánování sociálních služeb města Třince
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.09.2017Projekt finálně uzavřen
Cyklostezka Třinec - Konská
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 01.09.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Obnova monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.07.2017Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 01.12.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p. v. j., Třinec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 25.11.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 21.11.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Nákup prachoměru do monitorovací stanice znečištění ovzduší Třinec-Kanada
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 27.07.2016Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 29.02.2016Projekt dokončen
Místní akční plán v ORP Třinec
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF)
Datum alokace: 01.01.2016Projekt finálně uzavřen
Parkovací dům pro kola, Třinec
Integrovaný regionální OP (EFRR)
Datum alokace: 01.12.2015Projekt finálně uzavřen
Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany města Třince
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 02.10.2015Projekt dokončen
Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.06.2015Projekt dokončen
Zahrada v přírodním stylu u MŠ Koperníkova 68
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 09.04.2015Projekt dokončen
Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 09.04.2015Projekt dokončen
PZŠ Oldřichovice 210, Třinec - zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.02.2015Projekt dokončen
MŠ Habrová 249, Třinec - zateplení objektu a výměna výplní vnějších otvorů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 11.02.2015Projekt dokončen
Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 04.02.2015Projekt dokončen
Modernizace výuky na základních školách v Třinci
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 09.12.2014Projekt dokončen
Integrovaný projekt - Revitalizace uličních stromořadí ve městě Třinec
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 13.11.2014Projekt dokončen
Lokalita Pod břehem - Třinec
OP Životní prostředí (ERDF)
Datum alokace: 30.09.2014Projekt dokončen
MŠ Nebory 126, Třinec - zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.09.2014Projekt dokončen
Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.09.2014Projekt dokončen
MŠ Sosnová 367, Třinec - zateplení a výměna vnějších výplní otvorů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 04.09.2014Projekt dokončen
Přestupní terminál Třinec - část přednádraží
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 22.05.2014Projekt dokončen
Rekonstrukce ZŠ Slezská - pavilon D1 a F
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 20.03.2014Projekt dokončen
Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 07.02.2014Projekt dokončen
MŠ Štefániková č. p. 722 - zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 20.11.2013Projekt dokončen
SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská č. p. 241 - zateplení objektu vč. výměny vnějších výplní otvorů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 15.11.2013Projekt dokončen
MŠ Machová č. p. 647, Třinec - zateplení objektu, vč. výměny vnějších výplní otvorů
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 08.11.2013Projekt dokončen
Rekonstrukce ZŠ Třinec, Slezská č.p. 733 - pavilony B, D1 a F
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 01.11.2013Projekt dokončen
Rekonstrukce knihovny v Třinci
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 09.04.2013Projekt dokončen
Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje města Třince
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 04.02.2013Projekt dokončen
Nákup analyzátoru oxidu dusíku a těkavých organických látek - Třinec
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 25.09.2012Projekt dokončen
Bezpečná kapacita na komunikaci I/11 - Třinec
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 03.09.2012Projekt dokončen
Brownfield Frýdecká
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 07.11.2011Projekt dokončen
Vnitřní integrace úřadu ORP Třinec
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 31.03.2011Projekt dokončen
Technologické centrum, spisová služba ORP Třinec
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 15.03.2011Projekt dokončen
Vzdělávání v eGon Centru ORP Třinec
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 21.05.2010Projekt dokončen
Územní plán Třinec
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 29.04.2010Projekt dokončen
Revitalizace lesoparku v Třinci
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 24.07.2009Projekt dokončen
Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 08.07.2009Projekt dokončen
ZŠ Třinec, Slezská 773 - Rekonstrukce pavilonu E
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 07.01.2009Projekt dokončen
ZŠ Třinec Podlesí - rekonstrukce pavilonu II (MŠ) a stavební úpravy
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 03.12.2008Projekt dokončen
MŠ Slezská č. 778, Třinec - oprava fasád a lodžií
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 03.12.2008Projekt dokončen
Územně analytické podklady - ORP Třinec
Integrovaný operační program (ERDF)
Datum alokace: 10.11.2008Projekt dokončen
Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci
Integrovaný regionální operační program (EFRR)
Projekt s právním aktem
více projektů

Zdroj: Strukturální fondy EU

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě

MĚSTO Třinec


Zadejte poptávku nebo dotaz:

Formulář je určen výhradně k zasílání poptávek nebo dotazů souvisejících s činností vybrané firmy.
Zprávy jsou redigovány našimi operátorkami. Po jejich schválení jsou odeslány adresátovi.

Kontrolní otázka, jako ochrana proti automatickému spamu:

      doplňte číslo, např.: 12

Kliknutím na tlačítko odeslat potvrzujete, že jste se seznámili se zpracováním osobních údajů

Další firmy z oboru

Městské úřady, magistráty

MĚSTO Potštát - Zámecká 1, PotštátwebFotografie u firmy

Vydáte-li se z Potštátu podél říčky Velička, která si v odolných horninách okraje Oderských vrchů prorazila cestu, narazíte na uskupení výrazných skalisek, které si vysloužily pojmenování Potštátské skalní město.

MĚSTO Hulín - nám. Míru 162, Hulínweb

Hulín (německy Hullein) je město ve Zlínském kraji, 6 km severovýchodně od Kroměříže. Náleží k němu také místní části Chrášťany a Záhlinice. Nejvýznamnějšími historickými stavbami města jsou kostel sv. Václava, fara a radnice.

MĚSTO Vrbno pod Pradědem - Nádražní 389, Vrbno pod Pradědemweb

Původní osada, z níž se později konstituovalo městečko Vrbno, byla zřejmě založena již ve 13. století, roku 1310, kdy zdejším krajem vedla obchodní stezka na Bruntál, Zlaté Hory a dále do Polska.

MĚSTO Staré Město - náměstí Hrdinů 100, Staré MěstowebFotografie u firmy

Věhlas přináší Starému Městu pořádání každoročních motocyklových závodů pod názvem Slovácký okruh o cenu Bohumila Kováře, jakož i mezinárodní šachový turnaj FIDE OPEN Staré Město, který patří k největším šachovým turnajům v naší republice.

MĚSTO Ivanovice na Hané - Palackého náměstí 796/11, Ivanovice na HanéwebFotografie u firmy

Ivanovice na Hané jsou město s bohatou historií. Prošly rukama velkým množstvím majitelů od rytířského řádu sv. Jana Jeruzalémského až po císařskou rodinu Habsburků. Je zde barokizovaný kostel svatého Ondřeje, zámek postavený na začátku 17. století.

Mapa ČR
Mapa kraje

Logo

QR kód firmy

QR kód

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.